WELKOM

Samen maken we verschil 

Stichting Gratis Gezond bemiddelt en voorziet in professionele leefstijlcoaching. Samen met onze donateurs en andere deskundigen voorzien wij in oplossingen op maat. Samen met u maken we verschil.

 

Onze missie

Jaarlijks overlijden wereldwijd 34 miljoen (!) mensen aan de gevolgen van een ongezonde leefstijl, waaronder verkeerde voeding. Eénderde tot de helft van alle ziekten in Nederland komt direct of indirect voort uit een ongezonde leefstijl en milieuververvuiling. Ook in ons land worden honderdduizenden mensen onnodig ziek en zijn thuis en/of op het werk allesbehalve fit en vitaal. Dat moet en kan anders.

Stichting Gratis Gezond is in 2017 opgericht door een groep samenwerkende leefstijlcoaches die een deel van hun tijd en energie willen inzetten voor mensen die professionele leefstijlcoaching nodig hebben, maar geen coach kunnen vinden of  betalen

Professionele leefstijlbegeleiding, laagdrempelig en professioneel, is vanaf 2019 op doktersrecept verkrijgbaar voor mensen met fors overgewicht en/of medische indicaties. De gecombineerde leefstijl interventie (GLI) voorziet hiermee in een deel van een nood. Er is echter een groep mensen die buiten de boot valt omdat zij niet aan de voorwaarden voor toelating voldoen óf omdat er in hun omgeving (nog) geen professioneel opgeleide Hbo-leefstijlcoaches zijn die met de gecombineerde leefstijlaanpak kunnen werken. Onze stichting zoekt samen met betrokkenen naar haalbare oplossingen en bemiddelt bij de inzet van professionele leefstijlcoaches, rekening houdend met de draagkracht en sociale steun van betrokkenen.  

 

Leefstijlbegeleiding is een multidisciplinair vak en daarvoor zijn geschoolde en ervaren vakmensen nodig. Vakmensen die verstand hebben van gezonde voeding, van sport en voldoende dagelijkse beweging, van ontspanning én van coaching. Vakmensen die met aantoonbaar succes de vertaalslag van theorie naar praktijk hebben weten te maken. Stichting Gratis Gezond kan een beroep doen op deze coaches. Het zijn multidisciplinair geschoolde, praktijkgerichte BRAVO-leefstijlcoaches (*), ervaren vakmensen met aantoonbaar succes op het gebied van leefstijlbegeleiding.

De coaches waarop we een beroep kunnen doen zijn veelal ook verpleegkundigen, ziekenverzorgenden, diëtisten, voedingsdeskundigen, sportdocenten, (voetbal-)coaches en ervaringsdeskundigen. ​Ze zijn praktijkericht bijgeschoold op het vak van leefstijlcoach. Zij kunnen ook in teamverband voor de GLI ingezet worden onder leiding van de centrale projectleider.

Uw steun

Uw steun is onmisbaar. De coaches, vrijwilligers en coördinatoren die zich inzetten voor onze stichting kunnen alleen aan de slag dankzij donaties van particulieren, bedrijven en instellingen. Wilt u ook een gezond verschil maken in de samenleving? 

Ga naar Doneer nu. Iedere euro telt en komt rechtstreeks ten goede aan de mensen voor wie de stichting is bedoeld: de meest kwetsbaren in onze samenleving. Stichting Gratis Gezond heeft de ANBI status, uw bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar.

.

.

Onze visie
Onze coaches

Volg ons op Facebook

Statuten

 

Beleid (missie/visie)

 

Fiscaal nummer: 8581.24.506

Kamer van Koophandel:  70061866

 

 

 

Contact:  

E-mail:stichtinggratisgezond@gmail.com

Of bel: 06 - 48 43 97 61

PRIVACYVERKLARING

Correspondentie-adres:

Eltenseweg 8A, 7039 AA STOKKUM

 

Donaties (aftrekbaar van de belasting) via:

TRIODOS bank​:

 

NL52TRIO 033 88 350 40

T.a.v. Stichting Gratis Gezond.

O.v.v. naam van uw bedrijf/organisatie,

naam contactpersoon en e-mailadres.

 

 

 

 

 

 

 

©2017 by Stichting Gratis Gezond.Alle rechten voorbehouden