Donatie 10.000,- Vaillantfonds

17 oktober 2019

Stichting Gratis Gezond heeft op 17 oktober 2019 een eerste donatie ontvangen en kan in het nieuwe jaar van start met professionele leefstijlbegeleiding van gezinnen die net op of onder de armoedegrens leven. Het gaat om een gift van van 10.000,- euro.

"We zijn de schenker, het Vaillantfonds, zéér erkentelijk voor het in ons gestelde vertrouwen. We kunnen nu zoals gepland in januari 2020 van start met de eerste leefstijlbegeleidingstrajecten voor mensen die normaliter nooit een professionele leefstijlcoach zouden kunnen betalen," aldus voorzitter Rosaline Ratering McDonald van Stichting Gratis Gezond.

De stichting is in 2017 opgericht en heeft een ANBI status. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die in stilte hebben gewerkt aan voorbereidingen van de eerste traject.

Samenwerking

"In samenwerking met geregistreerde hulpverleners in de regio gaan we nu op zoek naar geschikte kandidaten. We gaan daarbij discreet te werk met inachtneming van de privacy wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. We richten ons op gezinnen zodat de aangeleerde nieuwe leefstijl van generatie op generatie kan worden doorgegeven. Daarmee ankeren we de investeringen in tijd en geld."

Hulpvraag

De gezinnen worden zorgvuldig geselecteerd op intrinsieke motivatie, hulpvraag en kans op succes. Daarna worden zij door professionele leefstijlcoaches minimaal een jaar lang één op één begeleidt. Het tweede jaar is backup mogelijk om de kans op terugval zo klein mogelijk te maken. Ook de coaches worden zorgvuldig geselecteerd. Naast het feit dat zij opgeleid dienen te zijn in de gecombineerde leefstijlaanpak en de landelijk erkende richtlijnen op het gebied van voeding en beweging, wordt van hen verlangd dat zij bereid zijn om tegen minimale vergoeding te werken.

Aansluiting

"De coaches met wie we willen samenwerken hebben geen uurtje-factuurtje mentaliteit, maar willen hun professionele coachhart laten spreken op plekken in de samenleving waar dat het hardst nodig is. Waar nodig zoeken we aansluiting bij professionele specialisten zoals geregistreerde Stoppen Met Roken coaches en/of diëtisten bij medische voedingsvraagstukken," aldus Ratering McDonald.

De aanpak van Stichting Gratis Gezond verschilt qua werkwijze met de dienstverlening vanuit de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).

 

"Wij voorzien in een behoefte van een zéér specifieke doelgroep. We doen dat omdat officiële GLI, die vanuit de basiszorg wordt vergoed, nog lang niet overal in Nederland goed is ingeregeld. Bovendien ontbreekt het de verzekeraars aan voldoende budget om iedereen die het nodig heeft ermee te kunnen helpen en ten derde omdat de particuliere ZZP-leefstijlcoach vaak te duur zijn voor de minst draagkrachtigen. Regulier uurtarieven variëren van circa 45,- euro per uur voor een Mbo opgeleide leefstijlcoach tot 85,- euro per uur of meer voor Hbo-ers. Minima doen daar een week boodschappen van. Wij zijn er voor de mensen die normaal gesproken buiten de boot vallen. De leefstijlcoaches van Stichting Gratis Gezond komen bij hen thuis voor een goed gesprek  over de mogelijkheden om ondanks zware omstandigheden toch gezonder te kunnen leven. Deze gesprekeken vinden bij de mensen thuis plaats, aan de keukentafel.  De coaches van Stichting Gratis Gezond staan hen persoonlijk terzijde."

Lorum ipsum

Datum

Lorum ipsum

Lorum ipsum

Datum

Lorum ipsum

Volg ons op Facebook

Statuten

 

Beleid (missie/visie)

 

Fiscaal nummer: 8581.24.506

Kamer van Koophandel:  70061866

 

 

 

Contact:  

E-mail:stichtinggratisgezond@gmail.com

Of bel: 06 - 48 43 97 61

PRIVACYVERKLARING

Correspondentie-adres:

Eltenseweg 8A, 7039 AA STOKKUM

 

Donaties (aftrekbaar van de belasting) via:

TRIODOS bank​:

 

NL52TRIO 033 88 350 40

T.a.v. Stichting Gratis Gezond.

O.v.v. naam van uw bedrijf/organisatie,

naam contactpersoon en e-mailadres.

 

 

 

 

 

 

 

©2017 by Stichting Gratis Gezond.Alle rechten voorbehouden